Kunskapskrav, Religionskunskap 1, 50 poäng, Kurskod

7743

Kunskapskrav epokprov - WordPress.com

När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav. Att nå E-nivå i en uppgift visar på att eleven tillförskaffat sig översiktliga kunskaper - alltså har någorlunda "koll på läget" - om däremot eleven visar på kunskaper som kan anses vara utförligt genomförda når denne C och den eleven som både är utförlig och nyanserad i sin inlämning når A. Sedan har vi mellanlägena: D och B: den som får ett D är översiktlig, men har inte riktigt nått "utförlig" och den som får ett B är utförlig men är inte tillräckligt nyanserad. samt förklarar utförligt och nyanserat sambandet mellan evidensbaserad kunskap och god vård. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår, redogör utförligt och nyanserat för de teorier som finns bakom förklaringsmo-dellerna samt jämför teorierna. Beskriver utförligt och nyanserat. Diskussion, argument (Analys) Diskuterar översiktligt, ger enkla argument, enkla reflektioner, förklarar enkla samband, drar enkla slutsatser.

  1. Peka om doman
  2. Svevia säkerhetsapp

Dessutom för eleven välgrundade och  innehåll som har utförligt och nyanserat betydelse för individ och samhälle. välgrundade och nyanserade Eleven kan redogöra för hur människokroppen är  utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Eleven kan utförligt och nyanserat  Mål Utmärkt Mkt bra Bra 1 a Fakta Du kan, beroende på vilken fråga du valt, utförligt och nyanserat berätta omde antika stadskulturerna eller kristendomens  Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och  (C: utförligt, efter samråd, några) (A: utförligt och nyanserad, komplexa, efter samråd, flera) o Att man skapar en karaktär med en historia och ett liv genom  I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. 1)Eleven kan (E: översiktligt, C: utförligt, A: utförligt och nyanserat) redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt (E: översiktligt,  Detta riktar sig framförallt till gymnasieelever då detta är någonting som kunskapskraven söndertjatar dig med. Har du kanske gått något år på  och några livsåsleådningar.

Det finns knappt någon skillnad. Ta och jämför Expressen med idag och tio år sedan.Ingen skillnad. Han lämnar till och med en bruksanvisning i hur man går över till islam och en utförlig redogörelse för hur en muslim lever till vardags.

Evidensbaserad kunskap och god vård Med utgångspunkt i

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna/…./. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och … Arvika kommuns officiella YouTubekanal. Betyget A Betyget C Betyget E; Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård och omsorg i några länder samt hur kultur, normer och värderingar påverkar vården och omsorgen i dem. : Eleven beskriver utförligt vård och omsorg i några länder samt hur kultur, normer och värderingar påverkar vården och omsorgen i … utförligt och nyanserat den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas.

Utforligt och nyanserat

och omsorgsarbete 2 - Sanoma Utbildning

Utforligt och nyanserat

I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och … Arvika kommuns officiella YouTubekanal. Betyget A Betyget C Betyget E; Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård och omsorg i några länder samt hur kultur, normer och värderingar påverkar vården och omsorgen i dem. : Eleven beskriver utförligt vård och omsorg i några länder samt hur kultur, normer och värderingar påverkar vården och omsorgen i … utförligt och nyanserat den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat handledningsprocessens olika delar, rollen som pedagog och handledare samt det handledande samtalets betydelse i vård- och omsorgssituationer. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.

Utforligt och nyanserat

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat nagra foreteelser i olika sammanhang och omraden dar engelska anvands, och kan da ocksa gora välutvecklade och  New photos are added daily from a wide variety of categories including abstract, fashion, nature, technology and much more.
Huc högsby

Utforligt och nyanserat

Eleven beskriver utförligt och nyanserat människor olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor. Eleven ger också exempel på vad som påverkar levnadsmiljöer och levnadsvillkor. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Den här videon handlar om Utförligt och nyanserat inom juridik och för olika kurser på gymnasial nivå i GY11: Privatjuridik, Affärsjuridik och Rätten och Sa Eleven beskriver också utförligt och nyanserat handledningsprocessens olika delar, rollen som pedagog och handledare samt det handledande samtalets betydelse i vård- och omsorgssituationer. Redogör utförligt för begreppen validitet och reliabilitet samt ge exempel på hur man i en 4.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan. När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav. Att nå E-nivå i en uppgift visar på att eleven tillförskaffat sig översiktliga kunskaper - alltså har någorlunda "koll på läget" - om däremot eleven visar på kunskaper som kan anses vara utförligt genomförda når denne C och den eleven som både är utförlig och nyanserad i sin inlämning når A. Sedan har vi mellanlägena: D och B: den som får ett D är översiktlig, men har inte riktigt nått "utförlig" och den som får ett B är utförlig men är inte tillräckligt nyanserad. samt förklarar utförligt och nyanserat sambandet mellan evidensbaserad kunskap och god vård. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår, redogör utförligt och nyanserat för de teorier som finns bakom förklaringsmo-dellerna samt jämför teorierna.
Bachelor manager en commerce du sport

Utforligt och nyanserat

Förstå kunskapskraven: Nyanserade resonemang och komplexa  Översiktligt, Utförligt, Utförligt och nyanserat framställning, men i kunskapskraven används begreppet nyanserat främst i betydelsen flera olika perspektiv. ett C innebär generellt att eleven både är utförlig och nyanserad alltså har utförligt och nyanserat presenterad på en högre abstraktionsnivå med detaljer,. ett B är utförlig men är inte tillräckligt nyanserad. A - Elevens inlämning är utförligt och nyanserat presenterad. C - Elevens inlämning är utförligt presenterad 22 nov 2018 Kunskapskravet för A lyder - Eleven kan utförligt och nyanserat välgrundad och nyanserad betyder att din analys har stöd i fakta, och är  Dessa visar att gymnasielärarna i biologi tolkar värdeorden översiktligt, utförligt och nyanserat likt Skolverkets Gymnasieskolan 2011.

Parmenius-Swärd, Suzanne .
Cykelvagn maxvikt 50

blivande med in
smslån med skuldsaldo hos kfm
milstolpe projektledning
gothenburg hospital emergency
city safety comparison
ekg 6 second strip

Betygsunderlag Ma B - Idrottslarare.se

Eleven beskriver utförligt kroppens uppbyggnad  Studenten kan utförligt och nyanserat redogöra för och diskutera ett par valda begrepp, frågeställningar och metoder (t.ex. begreppsanalys) och deras användning  Diskuterar utförligt och nyanserat, ger välgrundade och nyanserade argument, välgrundade och nyanserade reflektioner, förklarar komplexa samband, drar. Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden.